Meetingy a porady

“Meeting” znamená setkání. Domníváme se, že setkání v managementu má mít přesně definovaný účel, a tak raději mluvíme o poradách.

Porady patří mezi nejúčinnější manažerské nástroje. Jsou zároveň jednou z nejproklínanějších součástí práce a velmi často jsou považovány za velkou nebo úplnou ztrátu času.

S trochou snahy se jejich účinnost může dramaticky zlepšit – a odpor k nim pak snadno zmizí.

Pro koho

Určitě pro každého, kdo nějaké porady svolává a organizuje.

S velkou výhodou pro všechny, kdo se jich zúčastňují.

Obsah

  • Skutečný účel účinných porad
  • Proč porady nefungují
  • Které z potíží se objevují u vás?
  • Jak účinnost porad rozhodujícím způsobem zvýšit
  • Nová média, staré problémy (videokonference, webináře…)