Vnitřní komunikace

Účinná komunikace uvnitř firmy je nenápadná, možná o to důležitější podmínka úspěchu. A naopak. Za potížemi často stojí neobratná komunikace.

Komunikace unvitř firmy má specifika, která je dobré si uvědomit. Patří sem například i zacházení s elektronickou poštou.

Pro koho

Pro kohokoliv, kdo si uvědomuje, jak je komunikace uvnitř firmy důležitá.

Obsah

  • Komunikovat a mluvit není totéž.
  • Podmínky účinné komunikace.
  • Formy komunikace a jejich specifika (mluvená, psaná, elektronická)