Z čeho vycházíme

Dobrý manažer ví, čeho chce dosáhnout a umí to komunikovat ostatním. Ale jak to má vypadat v praxi?

Začněme tou komunikací. My jí říkáme kontextová. Aby lidé mohli dobře pracovat, musí znát kontext, souvislosti. Inspirovali jsme se některými koncepcemi (např. nenásilnou komunikací M. Rosenberga) a dopracovali je pro potřeby manažerské práce. A funguje to!

K programům zaměřeným na komunikaci jsme přidali rozhodování o prioritách v programu Řízení času. Program zaměřený na Vedení porad leží někde na pomezí, v něm se komunikace a práce s prioritami setkávají.