Vyjednávání a ovlivňování

Situace, kdy potřebujeme souhlas toho druhého, nebo dokonce chceme, aby něco pro nás udělal. Něco, co udělat určitě nemusí, a možná ani nechce. Právě tehdy nastupuje vyjednávání a ovlivňování.

Dříve to byla doména spíš politiky, dnes se o ovlivňování mluví i v managementu. V rodinách se nemluví ani o vyjednávání ani o ovlivńování, ale o to častěji je tam, často nevědomky, využíváme.

Pro koho

Pro kohokoliv, kdo potřebuje od druhých souhlas nebo akci, a nemá autoritu k tomu, aby věci mohl nařídit.

Obsah

  • Vyjednávání není bitva.
  • Proč je lépe ve vyjednávání nevítězit.
  • Fáze vyjednávání a ovlivňování
  • Proč je otázka víc než argument
  • Učíme se cizí jazyky
  • Prezentujeme důvody, výhody a zisky v jazyce a měně našeho partnera
  • Co když to nejde