Komunikace zdravotník – pacient

Komunikace mezi pacienty a zdrdavotníky je mimořádně důležitá. Co se stane, když selže, zažila asi většina z nás. Ostatně stále častěji máme možnost to vidět i v médiích. Právě selhání komunikační a manažerské je podstatně častější než pochybení odborné, medicínské.

Jenže komunikace zdravotníků s pacienty není vůbec jednoduchá. Na jedné straně stojí zranitelný nemocný plný emocí, na druhé straně věcný profesionál, který by se emocemi klientů neměl nechat ovlivnit. Ale měl by je umět pochopit a pracovat s nimi.

Protože tyto tréninky vedou lékaři s dlouholetou praxí ve školení komunikace a s přibývajícími zkušenostmi ze strany pacientské, mohou se věnovat reálné praxi.

(Tréninky je možné realizovat také jako sponzorované akce pro zdravotnická zařízení.)

Pro koho

Pro kohokoliv, kdo jedná s nemocnými. Nejčastěji tedy pro všechny zdravotníky a personál zdravotnických zařízení.

Obsah

  • Úskalí komunikace mezi pacienty a zdravotníky
  • Obecné zásady komunikace
  • Co z nich (ne)platí ve zdravotnických zařízeních
  • Komunikujeme s pacienty
  • Komunikujeme s kolegy
  • Komunikace jako prevence problémů
  • Komunikace jako prevence vyhoření