Prevence a řešení konfliktů

Za konflikty se často skrývá vzájemné nepochopení. Za nepochopením bývá často chyba v komunikaci. Chybám v komunikaci se lze vyhnout. A tak se dá konfliktům předcházet.

Když už ke konfliktu dojde, je vhodný přístup ke komunikaci mnohdy jedinou cestou k zažehnání roztržky.

Vycházíme z koncepce M. Rosenberga (nenásilná komunikace, non-violent communication). Tu jsme upravili a doladili pro různá prostředí a situace.

Pro koho

Pro každého, kdo se chce vyhnout konfliktům a chce je umět řešit, pokud se do nich dostane. Je lhostejné, zda se jedná o konflikty na pracovišti, doma nebo jiném prostředí.

Obsah

  • Kde se konflikty vlastně berou
  • Jak vlastní komunikací přispíváme k nepochopení druhých
  • Složky a fáze komunikace
  • Emoce v komunikaci
  • Jak komunikovat, abychom pochopili a byli pochopeni
  • Co s konfliktem, který už vypukl