Marketing je, když…

S každou novou metodou komunikace se tvrdilo, že marketing už nikdy nebude stejný. Televize, internet, mobilní telefony…

Ve skutečnosti se marketing nemění. To základní je pořád stejné, a čím lépe to základní budeme dělat, tím lépe nám budou všechny ty nové formy komunikace sloužit.

Pro koho

Pro každého, kdo se v práci s marketingem setkává, ať aktivně v nějaké marketingové pozici, nebo pracuje na místě, které s marketingem přímo nebo i nepřímo spolupracuje

Obsah

  • Účel marketingu
  • Rozdíly mezi marketingem a prodejem
  • Základní principy (kdo je můj zákazník, proč má koupit právě moje zboží a jak tomu mohu pomoci)
  • Marketingový plán jako skutečná pomůcka